Pameijer

Omdat de meeste mensen andere mensen zijn.

Ik kan net zoveel van de ander over mijzelf leren, als de ander van mij. Als je zo naar elkaar kijkt, is iedereen een ander en is de ander een meerwaarde. We werkten voor Pameijer (zorgorganisatie voor mensen met een beperking) op basis van dit inzicht. Geen betutteling of denken voor een ander, die als ‘kwetsbaar’ wordt bestempeld. Want vanuit verbondenheid met elkaar komen we veel verder.

Eigen regie, inclusie, diversiteit, participatie, maatwerk, zelfredzaamheid, duurzaamheid. Zomaar wat woorden die elke zorgorganisatie zal herkennen. Maar wat betekenen die woorden voor mensen met wie en voor wie je werkt? We vertaalden het naar ‘Dingen zelf doen is heerlijk’. De online en offline campagne werkte twee kanten op. Het gaf mensen die worden ondersteund door Pameijer gezicht in de stad en het duidde wat Pameijer kan betekenen voor jou.

Jan Alblas: ‘Ik wil laten zien dat er niks geks is aan ons en de mensen die bij ons zijn. Vroeger werden we weggestopt, nu staan wij én zij middenin de maatschappij!’

Lees interview

In gesprek met mensen die als ‘anders’ worden beschouwd, vroegen we ons af: ‘Wat vertellen zij mij? Wat zegt dat over mijzelf? Hoe voelt het?’ De reflectie op de gesprekken resulteerde in zinnen die tot op de dag van vandaag herkenbaarheid geven aan Pameijer. We verzorgden naast de communicatiestrategie en branding ook alle communicatie uitingen.