<-- xxxdir =d2--->

Gaudeamus Muziekweek

vreemde klanken

Gaudeamus Muziekweek is een ontwikkelplek voor de nieuwste generatie componisten. Met muziekactiviteiten zoals een jaarlijks festival biedt Gaudeamus Muziekweek al 70 jaar een podium aan deze componisten. De organisatie ontwikkelt zich en wil met hun activiteiten meer impact maken. De wens is om een groter publiek te bereiken en te verleiden om muziekactiviteiten te bezoeken.

aanpak

Om niet alleen een groter publiek, maar vooral het juiste publiek te bereiken voert SLW gesprekken met de directeur en programmeur van Gaudeamus Muziekweek. Het wordt duidelijk wat hun dromen en ambities zijn. De effecten van Gaudeamus Muziekweek blijken breder dan alleen op hedendaagse klassieke muziek. SLW onderzoekt de gewenste positionering en stelt een nieuwe missie vast: ‘Met jonge muziekpioniers verrijkt Gaudeamus Muziekweek de muziekwereld.’

Gaudeamus Muziekweek presents young music pioneers

Muziek die nog geen vast platform heeft, soms zelfs nog geen naam. Gaudeamus Muziekweek vindt muziekpioniers wereldwijd, biedt hen een ontwikkelplek en podium en brengt zo de muziek van morgen bij nieuwsgierige muziekliefhebbers.

resultaat

De missie wordt inhoudelijk en visueel vertaald in de communicatie. SLW ontwikkelt een nieuwe pay off: ‘Gaudeamus Muziekweek presents young music pioneers’. De organisatietekst wordt herschreven in een tone of voice die ook een jonger publiek aanspreekt. Het vormt tevens de leidraad voor toekomstige communicatie-uitingen. Met het festival in het vizier, adviseert SLW welke programmaonderdelen extra aandacht verdienen om het publiek te (blijven) verleiden.

Wat goed is, móet gezien en gehoord worden.

contact