Museum Prinsenhof Delft 2022

Blik op je veilig voelen.

Hoe kan een museum relevant zijn voor publiek dat nog niet komt? Dat is een onderzoeksvraag voor Museum Prinsenhof Delft, waarbij zij het project De Delftse Blik gebruiken om antwoorden te vinden. Na gesprekken met verschillende inwoners van Delft maakten we een buitententoonstelling over ‘je veilig voelen’. Het maakt nieuwe verbindingen tussen Delftenaren en de collectie van het museum.

Willem van Oranje (oud-bewoner van het huidige Museum Prinsenhof) voelde zich veilig in Delft, maar werd er vermoord. Hoe kunnen gebeurtenissen uit het verleden ons helpen in deze tijd? Hoe wordt ‘je veilig voelen’ door verschillende mensen ervaren? Door gebeurtenissen uit het verleden tot leven te roepen en te versmelten met verhalen van Delftenaren ontstonden er nieuwe verhalen en beelden.

We spraken van student tot vluchteling. Allemaal zien ze het museum wel een plek in hun leven vervullen. Van symbool voor de Nederlandse cultuur tot een plek om te feesten. Het leverde interessante benaderingen over hoe een museum bijdraagt aan de behoefte van mensen.