Wij zijn een team nadenkende ontwerpers dat gelooft in ‘vrouwelijk’ leiderschap. We zetten we ons in voor een wereld waarin we elkaar beter begrijpen. Een wereld waarin voor duurzame antwoorden wordt gekozen. Een wereld waarin iedereen mee mag doen. Een wereld met minder stress. Een wereld met hoop.

Wij dragen bij aan deze wereld door verhalen zó zichtbaar en voelbaar te maken, dat je er niet omheen kan. Campagnes, podcasts, content creatie, filmportretten, online platformen, workshops, advies en strategie, visuele identiteiten, animaties… We zetten in wat nodig is om een nieuwe, positieve kijk te bieden op wat je dacht te kennen.

Lonne Wennekendonk

Mijn droom is dat wij, mensen met alle mogelijke geschiedenissen, elkaar via eerlijke uitwisseling beter begrijpen. Slechte dingen gebeuren vanzelf wel. Laten wij elkaar sterker maken.

Marjon Bolijn

Elk proces is mensenwerk. Ontstaat er discussie, dan ontstaat daar vaak ook de oplossing. De gemene deler groeit. Dat laatste is wat mij betreft de overtreffende trap van ontmoeten.

Vinden wat goed gaat.
Er gaat veel goed, dat niet gezien wordt. Het start vaak in ogenschijnlijk kleine dingen. ‘Goed’ is niet per se makkelijk te vinden. Het bevindt zich tussen regels door, nog onontdekt.

Luisteren naar het ongehoorde.
Om het te vinden, luisteren we met aandacht naar mensen die meestal niet gehoord worden: pioniers met een ongemakkelijke boodschap, mensen met een beperking, kwetsbare kinderen, ouderen. En we luisteren naar mensen die over deze mensen beslissen: bestuurders, directeuren, beleidsmedewerkers. Door de gesprekken te verbinden, zien we kansen en mogelijkheden. We zetten in wat nodig is om dit zichtbaar te maken.

De toekomst zien en voelen.
We ontdekken graag samen met jou hoe we ‘het goede’ in jouw organisatie zichtbaar kunnen maken. Bel of mail gerust voor een kennismaking.